Ύφασμα στέγης από πολυ διχτυωτό

Κύριες εφαρμογές

Οι κύριες μέθοδοι χρήσης του Texstar δίνονται παρακάτω